Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > ДЛЯ РЭЦЭНЗЕНТАЎ

ДЛЯ РЭЦЭНЗЕНТАЎ

Спіс рэцэнзентаў (2019 г.): 

 • праф. д-р габілітаваная Ніна Баршчэўская (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Ванда Бароўка (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П.Машэрава)
 • д-р габілітаваны Юры Гардзееў (Ягелонскі ўніверсітэт)
 • д-р Міраслаў Янкавяк (Славянскі інстытут Акадэміі навук Чэшскай Рэспублікі)
 • праф. д.ф.н. Сяргей Кавалёў (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Макарэвіч (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А.Куляшова)
 • праф. д.ф.н. Таццяна Рамза (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д.ф.н. Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваная Бэата Сівэк (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Смалянчук (Польская Акадэмія Навук)
 • праф. д-р габілітаваны Мікалай Цімошук (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ліля Цітко (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тычка (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тварановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)

Спіс рэцэнзентаў (2018 г.): 

 • праф. д-р габілітаваны Мікалай Цімошук (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваны Юры Гардзееў (Ягелонскі ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваны Юры Грыбоўскі (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Сяргей Кавалёў (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Краўцэвіч (Саюз беларускіх пісьменнікаў)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваны Эўгеніюш Мірановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ларыса Пісарэк (Уроцлаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Мікалай Прыгодзіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д-р габілітаваны Міхал Саевіч (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай)
 • праф. д.ф.н. Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваная Бэата Сівэк (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Смалянчук (Польская Акадэмія Навук)
 • праф. д-р габілітаваны Мікалай Цімошук (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ліля Цітко (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Генадзь Цыхун (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д-р габілітаваны Базылі Ціханюк (Зялёнагурскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тварановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Іван Штэйнер (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны)


Спіс рэцэнзентаў (2015- 2016 г.): 

 • праф. д-р габілітаваная Ніна Баршчэўская (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваны Юры Гардзееў (Ягелонскі ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваны Юры Грыбоўскі (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Ігар Жук (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы)
 • праф. д.ф.н. Сяргей Кавалёў (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Краўцэвіч (Саюз беларускіх пісьменнікаў)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваны Эўгеніюш Мірановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ларыса Пісарэк (Уроцлаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Мікалай Прыгодзіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д-р габілітаваны Міхал Саевіч (Люблінскі ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай)
 • праф. д.ф.н. Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваная Бэата Сівэк (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ)
 • праф. д.ф.н. Аляксандар Смалянчук (Польская Акадэмія Навук)
 • праф. д-р габілітаваны Мікалай Цімошук (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ліля Цітко (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Генадзь Цыхун (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д-р габілітаваны Базылі Ціханюк (Зялёнагурскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тварановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Іван Штэйнер (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны)

Спіс рэцэнзентаў (2011-2014 гг.):

 • праф. д-р габілітаваная Ліля Цітко (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Ганна Дылёнгова (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ)
 • д-р габілітаваны Юры Гардзееў (Ягелонскі ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваны Юры Грыбоўскі (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваны Алег Латышонак (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Мікалай Прыгодзіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д.ф.н. Іван Саверчанка (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
 • праф. д.ф.н. Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
 • д-р габілітаваная Бэата Сівэк (Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт імя Яна Паўла ІІ)
 • праф. д.ф.н. Валянціна Собаль (Варшаўскі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваны Базылі Ціханюк (Зялёнагурскі ўніверсітэт)
 • праф. д.ф.н. Галіна Тварановіч (Беластоцкі ўніверсітэт)
 • праф. д-р габілітаваная Тэрэза Занеўска (Варшаўская галоўная школа сельскай гаспадаркі)
 

Правілы рэцэнзавання артыкулаў 
у часопісе „Acta Albaruthenica” 

  1. Дасланыя для публікацыі матэрыялы ўступна анэньваюцца тэматычным рэдактарам на прадмет іх адпаведнасці профілю часопіса, а таксама адпаведнасці рэдакцыйным патрабаванням.
  2. Тэксты, якія адпавядаюць крытэрыям, названым у 1-м пункце, высылаюцца двум рэцэнзентам, што працуюць у іншай, чым Аўтар, Інстытуцыі. Рэцэнзенты з'яўляюцца спецыялістамі ў той галіне, тэматыку якой закранае дасланая праца.
  3. Прозвішча Аўтара рэцэнзаванага тэксту не падаецца Рэцэнзентам. Не падаюцца да агульнага ведама і прозвішчы Рэцэнзентаў, якія выказвалі сваё меркаванне пра канкрэтны тэкст.
  4. Калі Рэцэнзенту вядома прозвішча Аўтара, Рэдакцыя патрабуе ад Рэцэнзента дэкларацыю пра адсутнасць канфлікту інтарэсаў. Падобную дэкларацыю падпісвае Рэцэнзент, калі Ён і Аўтар працуюць у адной установе.
  5. Рэцэнзія выконваецца на адмысловым фармуляры па-польску. Дадатковыя заўвагі Рэцэнзент робіць па-польску або па-беларуску. Кожная рэцэнзія мае адназначную выснову пра дапушчэнне або недапушчэнне тэксту да друку.
  6. У часопісе друкуюцца артыкулы, якія атрымалі дзве станоўчыя рэцэнзіі.
  7. Спіс рэцэнзентаў змяшчаецца ў папяровым выданні часопіса, а таксама публікуецца на яго старонцы ў Інтэрнэце.

Cпампаваць

Фармуляр рэцэнзіі PDF 

Фармуляр рэцэнзіі DOC 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl