Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > НАВУКОВАЯ РАДА

НАВУКОВАЯ РАДА

  • праф. д-р габілітаваны Аляксандар Баршчэўскі (Варшаўскі ўніверсітэт)
  • праф. д.ф.н. Генадзь Цыхун (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
  • праф. д-р габілітаваны Бранісаў Кодзіс (Апольскі ўніверсітэт)
  • праф. Гун-Брыт Колер (Ольдэнбургскі ўніверсітэт імя Карла Асецкага, Германія)
  • д-р габілітаваная Дарота Міхалюк (Торуньскі ўніверсітэт імя Мікалая Каперніка)
  • праф. док. габілітаваная Ларыса Пісарэк (Уроцлаўскі ўніверсітэт)
  • праф. д.ф.н. Мікалай Прыгодзіч (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
  • праф. д-р габілітаваны Базылі Ціханюк (Зялёнагурскі ўніверсітэт)
  • праф. д.ф.н. Міхась Тычына (Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі)
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl