Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski ПРА ВЫДАННЕ

ПРА ВЫДАННЕ

aa19.jpg

"Acta Albaruthenica", навуковы часопіс  Кафедры Беларусістыкі  Варшаўскага ўніверсітэта, быў заснаваны ў 1998 годзе. Першы томік выйшаў у Варшаве, а чатыры наступныя друкаваліся ў Мінску (2001-2005). З 2007 года ​​часопіс зноў выдаецца ў Варшаве; яго рэдагуюць супрацоўнікі Кафедры Беларусістыкі.

 Навуковыя працы, якія друкуюцца ў часопісе, прысвечаны разнастайным праблемам беларусістыкі (мова і літаратура). У кожным нумары публікуюцца таксама рэцэнзіі, водгукі, справаздачы.
 
Аўтарамі публікацый з'яўляюцца навукоўцы і даследчыкі з розных навуковых цэнтраў у Польшчы і Беларусі. Матэрыялы друкуюцца па-польску і па-беларуску з  кароткімі рэзюмэ на англійскай, польскай і беларускай мовах.

 

Рэцэнзаванае выданне
Пункты МНіШВ: 6
Папяровае выданне - першасная версія часопіса
 
ISSN  1898-8091 
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl