Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > РЭДАКЦЫЯ

РЭДАКЦЫЯ


Галоўны рэдактар: 
праф. Мікола Хаўстовіч
Намеснік галоўнага рэдактара: 
праф. Радаслаў Калета 
Тэматычнае і моўнае рэдагаванне:
д-р Надзея Чукічова
д-р Анхела Эспіноcа Руіc 
д-р Міраслаў Янкавяк
 
Сакратары рэдакцыі:
д-р Анхела Эспіноcа Руіc
мгр Марыля Хаўстовіч
 
Адрас рэдакцыі: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax +48 22 55 34 252
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: actaalba@gmail.com
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl