Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > РЭДАКЦЫЯ

РЭДАКЦЫЯ


Галоўны рэдактар: 
праф. Мікола Хаўстовіч
Намеснік галоўнага рэдактара: 
праф. Радаслаў Калета 
Тэматычнае і моўнае рэдагаванне:
д-р Надзея Чукічова
д-р Анхела Эспіноcа Руіc 
д-р габ. Міраслаў Янкавяк
 
Сакратары рэдакцыі:
д-р Анхела Эспіноcа Руіc
мгр Марыля Хаўстовіч
 
Адрас рэдакцыі: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: actaalba@gmail.com
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
actaalba@gmail.com