Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > РЭДАКЦЫЯ

РЭДАКЦЫЯ


Галоўны рэдактар: 
праф. д.ф.н. Мікола Хаўстовіч
 
Тэматычнае рэдагаванне:
д-р Катажына Дрозд (літаратура)
д-р Міраслаў Янковяк (мова)
д-р Ядвіга Грацля (культура, гісторыя)
 
Моўнае рэдагаванне:
  д-р Надзея Чукічова (беларуская мова)
  д-р Катажына Дрозд (польская мова)
  Анхела Эспіноза Руіз (англійская мова)
 
Сакратар рэдакцыі:
  Марыля Хаўстовіч
 
Адрас рэдакцыі: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: acta.albaruthenica@gmail.com
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl