ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > EDITORIAL STAFF

EDITORIAL STAFF

Editor in Chief:
Mikałaj Chaustowicz, prof.
 
Deputy Editor in Chief
 Radosław Kaleta, prof.
 
Domain editors:
Nadzieja Czukiczowa, PhD (literature)
Mirosław Jankowiak, Dr hab. (language)
Angela Espinosa Ruiz, PhD (English)
 
Managing editor:
Angela Espinosa Ruiz, PhD
Maryla Chaustowicz
 
Adres redakcji: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: actaalba@gmail.com

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
actaalba@gmail.com