ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > FOR REVIEWERS

FOR REVIEWERS

List of Reviewers, 2011-2012:

 • Prof. Lilia Citko (University of Białystok)
 • Jerzy Gordziejew, PhD (Jagiellonian University, Cracow)
 • Jerzy Grzybowski, PhD (University of Warsaw)
 • Prof. Oleg Łatyszonek (University of Białystok)
 • Prof. Mikalai Pryhodzich (Belarusian State University)
 • Ivan Saverchanka, PhD (National Academy of Sciences of Belarus)
 • Prof. Liudmila Sinkova (Belarusian State University)
 • Beata Siwek, PhD (John Paul II Catholic University of Lublin)
 • Prof. Valentyna Sobol (University of Warsaw)
 • Prof. Bazyli Tichoniuk (University of Zielona Góra)
 • Prof. Halina Tvaranovich (University of Białystok)
 • Prof. Teresa Zaniewska (Warsaw University of Life Sciences)
 
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl