ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Miło nam poinformować, że ukazał się 17 tom pisma „Acta Albaruthenica”. Egzemplarze autorskie są do odebrania w Katedrze Białorutenistyki (ul. Szturmowa 4).Czasopismo Acta Albaruthenica (ISSN 1898-8091) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 43.39 pkt.
Szanowni Państwo,

Redakcja przyjmie niepublikowane dotąd artykuły, recenzje, sprawozdania z zakresu szeroko rozumianej białorutenistyki (literatura, język, historia, kultura). W roczniku zamieszczane są materiały w języku polskim i białoruskim. 

Objętość artykułu naukowego powinna wynosić minimum 12 stron A 4 (20 tys. znaków) z przypisami na dole strony (bez bibliografii na końcu artykułu) i zawierać krótkie streszczenie (około 500 znaków) w języku angielskim. Tytuł artykułu powinien być podany także w przekładzie na język angielski. Objętość pozostałych materiałów – do 5 stron A 4. Dodatkowo autor proszony jest o podpisanie i przesłanie na adres redakcji (pocztą tradycyjną lub skanem na e-mail) oświadczenia autorskiego (zob. Dla Autorów). Prosimy także o zapoznanie się z zasadami przygotowania artykułów i recenzji oraz zasadami sporządzania przypisów (zob. Dla Autorów).

Teksty prosimy nadsyłać w terminie do końca listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.khaustovich[@]uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Redakcja czasopisma naukowego „Acta Albaruthenica”
prof. M. Chaustowiczh,  prof. N. Barszczewska
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl