ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > RADA NAUKOWA

RADA NAUKOWA

 • prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Hienadź Cyhun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • prof. dr hab. Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)
 • prof. Gun-Britt Kohler (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Niemcy)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich (Związek Pisarzy Białoruskich, Białoruś)
 • dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Pavel Sciacko (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
 • prof. dr hab. Ivan Shtejner (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Francyska Skaryny, Białoruś)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. Mikhail Tychyna (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl