ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > RADA NAUKOWA

RADA NAUKOWA

 • Aleś Bielski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Hienadź Cychun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • Iryna Gaponenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Fernando Presa González (Uniwersytet Complutense w Madrycie)
 • Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)
 • Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A. Kulaszowa)
 • Arnold McMillin (Kolegium Uniwersyteckie w Londynie)
 • Anżeła Melnikava (Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny)
 • Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Igor Nabytowycz (Uniwersytet w Drohobyczu)
 • Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • Mikhail Tychyna (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • Halina Tychka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)
  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl