ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > REDAKCJA

REDAKCJA


Redakcja naukowa: 
 
Redakcja tematyczna:
dr Kataryzna Drozd (literatura)
dr Mirosław Jankowiak (język)
dr Jadwiga Gracla (kultura, historia)
 
Redakcja językowa:
  mgr Iryna Ahejewa (język białoruski)
  dr Katarzyna Drozd (język polski)
  dr Anna Rędzioch-Korkuz (język angielski)
 
Sekretarz redakcji:
dr Anna Rędzioch-Korkuz
 
Adres redakcji: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: albaruthenica@uw.edu.pl
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl