ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > REDAKCJA

REDAKCJA


Redaktor naczelny: 
 prof. Mikałaj Chaustowicz
Zastępca redaktora naczelnego: 
prof. Radosław Kaleta

Redakcja tematyczna i językowa:
dr Nadzieja Czukiczowa
dr Angela Espinosa Ruiz
dr hab. Mirosław Jankowiak
   
Sekretarze redakcji:
dr Angela Espinosa Ruiz
mgr Maryla Chaustowicz
 
Adres redakcji: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: actaalba@gmail.com
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
actaalba@gmail.com