ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > REDAKCJA

REDAKCJA


Redaktor naczelny: 
prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
 
Redakcja tematyczna:
dr Kataryzna Drozd (literatura)
dr Mirosław Jankowiak (język)
dr Jadwiga Gracla (kultura, historia)
 
Redakcja językowa:
  dr Nadzieja Czukiczowa (język białoruski)
  dr Katarzyna Drozd (język polski)
  Angela Espinosa Ruiz (język angielski)
 
Sekretarze redakcji:
mgr Maryla Chaustowicz
 
Adres redakcji: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: acta.albaruthenica@gmail.com
 

 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl