REDAKCJA


Redaktor naczelny: 
 prof. Mikałaj Chaustowicz
Zastępca redaktora naczelnego: 
prof. Radosław Kaleta

Redakcja tematyczna i językowa:
dr Nadzieja Czukiczowa
dr Angela Espinosa Ruiz
dr Mirosław Jankowiak
   
Sekretarze redakcji:
dr Angela Espinosa Ruiz
mgr Maryla Chaustowicz
 
Adres redakcji: 
Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax +48 22 55 34 252
 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
e-mail: actaalba@gmail.com